Våra tjänster » Coaching och mentorskap

 

HYR IN OSS SOM PERSONLIG TRÄNARE

Det kan vara ganska ensamt att vara chef. Ju högre upp man kommer, desto färre personer har man att prata med. SIKT fungerar som ett bollplank, en sorts personlig tränare som driver dig framåt och hjälper dig att nå dina mål. Vårt mentorskap gör dig säkrare och ännu bättre på det du redan gör.

"Jag är bra på det jag gör - men jag är ännu duktigare nu
när jag har en mentor."


Coachning och mentorskap ligger nära hjärtat hos oss på SIKT. Vår breda, internationella erfarenhet i kombination med vår stora "verktygslåda" gör det enkelt för oss att vägleda och stödja dig i just din utvecklingsprocess. Vi tar fram en skräddarsydd plan bara för dig som garanterat tar dig flera steg framåt under ett bestämt tidsperspektiv.

 

FRÅN SMÅPRAT TILL MER STRINGENTA SAMTAL

Genom åren har vi haft olika metaforer för organisationer för att försöka förstå vad som händer och hur vi kan påverka dem. Organisationer har liknads vid maskinerier med kugghjul, politiska system, organismer mm. Ännu ett annat sätt att se och "förstå" en organisation är att se den som en konversation. Det är i samtal med varandra som vi tar beslut, organiserar oss, följer upp och delar erfarenhet. Vilken typ av konversation vill ni ha i er organisation? Genom att också ge ledare och medarbetare grundläggande kunskaper i coachning finns möjligheten att få allt fler samtal i organisation att bli målinriktade och leda till resultat. Vårt mentorskap har positiva effekter på flera plan – både för dig som person och ledare och därmed för företaget.

 
Kontakta oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa din organisation?

 

Kontakta oss här!