Våra tjänster » Organisationsutveckling

 

4 ASPEKTER AV EN FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION

1. Socialt klimat | 2. Delaktighet | 3. Engagemang | 4. Tydliga mål


Ledarskapsutveckling och organisationsutveckling går hand i hand. Genom att utveckla människor, utvecklar man också företag. Därför måste man ofta börja med att höja kvaliteten i ledarskapet. Först då kan vi vända oss till hela organisationen.

För att stå sig i konkurrensen måste man vara levande och flexibel som organisation. Och tänk om man till och med kan ligga steget före! Då gäller det att alla kugghjul hakar i varandra på ett effektivt sätt, utan att det gnisslar och går trögt. Och att det finns plats att tänka nytt.

För att en organisation ska fungera bra måste man lyckas med fyra saker: socialt klimat, delaktighet, engagemang och tydliga mål.

 

1. SOCIALT KLIMAT

En organisation består både av mjuka och hårda värden. Av människor och produkter, vardagsrelationer och strategier, visioner och konkreta mål. Vi vet av erfarenhet att när den subjektiva delen blir starkare går hela organisationen framåt även i det konkreta. En tryggare och roligare arbetsmiljö gynnar initiativ och framgång.

 

Som organisation måste ni kunna kommunicera med varandra för att uppnå ett gemensamt mål, stå er i konkurrensen och rent krasst tjäna mer pengar.

SIKT jobbar mycket med outtalade värderingar, rutiner och ritualer. Underliggande, subjektiva frågor som skapar en företagskultur som får viktiga saker att hända i ett företag. Kommunikation är nyckeln till det mesta, precis som i vilken relation som helst. Vi hjälper er att skapa prestigelöshet i en grupp så att alla goda idéer kommer fram. Att respektera och lyssna på varandra och på så sätt få alla i gruppen att växa och fungera bättre tillsammans. Att samarbeta, helt enkelt.

2. DELAKTIGHET

Vettig kommunikation är helt nödvändig för att en organisation ska kunna, vilja och orka utvecklas tillsammans. Vi ser därför gärna organisationen som en konversation. Om bara en pratar blir det en monolog som ingen orkar lyssna på i längden. Det gäller alltså inte bara att informera, utan om att inkludera fler i konversationen.

 

Delaktighet signalerar respekt och tillit som skapar självförtroende och som i sin tur leder till stordåd, faktiskt.

När människor känner sig delaktiga stiger arbetsmoralen. Människor börjar ta initiativ och förstår sin roll i ett större sammanhang. Ungefär som på ett nystartat litet företag där alla rycker in när det behövs, för företagets bästa. Man riktigt känner energin – folk blir gladare, modigare, organisationen blir livligare – och tar nästa steg framåt.

3. ENGAGEMANG

Om människor får vara delaktiga i beslut och förändringar på ett tidigt stadium får de också chans att påverka utvecklingen. Det skapar engagemang. Den som blir tillfrågad känner sig viktig, uppskattad och meningsfull. Vågar man ge männsikor förtroende växer de flesta dessutom med uppgiften.

 

Vi ser till att konversationen flyter och hjälper er att skapa en kontrollerad kulturförändring.

 

4. TYDLIGA MÅL

Utan tydliga mål är det svårt att få en hel grupp att dra åt samma håll och nästan omöjligt att nå verkliga resultat. Vi hjälper er att sätta upp framgångsfaktorer och stakar ut vägen för att nå hela vägen fram. Kanske måste ni förändra laguppställningen lite eller skapa tydligare arbetsuppgifter. Delmål är också bra. För att nå målen, stora som små, gäller att rapportering och uppföljning fungerar. Det hjälper vi er med.

Kontakta oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa din organisation?

 

Kontakta oss här!